Terapia

Terapia, jest rozumiana jako możliwie całościowe angażowanie osoby – jako jednoczesne aktywizowanie jego ciała, psychiki i umysłu do działania.

W Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach i w Żabowie zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowany personel stosownie do potrzeb wynikających z indywidualnych planów wspierania mieszkańca. Plan opracowany jest przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy dla każdego mieszkańca indywidualnie.

Najpopularniejsze formy terapii zajęciowej to:
1.Muzykoterapia
2.Biblioterapia
3.Logoterapia
4.Zajęcia plastyczne: malarstwo, rysunek;
5. Silwoterapia -terapia skoncentrowana na kontakcie z przyrodą;
6.Rekreacyjno-sportowe
7.Zajęcia kulinarne
8. Zajęcia w terapii zajęciowej:

  • Plastyczne
  • Robótki ręczne
  • Papieroplastyka

9.  Drobne prace na terenie Domu

INNE  FORMY WSPARCIA:

1. Spacery z opiekunem, włączanie Mieszkańca w organizowanie spacerów ze współmieszkańcami o mniejszej sprawności fizycznej.
2. Imprezy okolicznościowe na terenie Domu (umożliwienie uczestnictwa)
3.  Terapia duchowa: uczestnictwo we Mszach Św. odprawianych na terenie Domu, spowiedź św.;

  • Plastyczne
  • Robótki ręczne
  • Papieroplastyka