Kadra

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH Z SIEDZIBĄ W ŻABOWIE
ŻABÓW 31

74-200 PYRZYCE
tel. 091 5777-641, fax. 091 5777-641,
e-mail: dpspyrzyce@op.pl
www.dps-pyrzyce.pl


Dyrektor
Justyna Rewerska–Głodowska
091 5777-641 wew. 14
j.glodowska@dps-pyrzyce.pl


Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
Rozalia Wiśniewska-Myka
091 5777-641 wew.12
r.myka@dps-pyrzyce.pl


Główny Księgowy
Halina Kukuła
091 5777-641 wew. 20
h.kukula@dps-pyrzyce.pl


Inspektor ds. pracowniczych
Iwona Kołpak
091 5777-641 wew. 17
i.kolpak@dps-pyrzyce.pl


Szef Kuchni
Renata Frątczak
091 5777-641 wew. 18
r.fratczak@dps-pyrzyce.pl


Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Żabowie
Edyta Grzeszczak-Giergielewicz
091 5777-641 wew. 19
e.giergielewicz@dps-pyrzyce.pl


Starszy Pracownik Socjalny w Żabowie
Katarzyna Lorek
091 5777-641 wew. 15
k.lorek@dps-pyrzyce.pl


Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Pyrzycach
Paulina Ważydrąg
091 5700-133 wew. 22
p.wazydrag@dps-pyrzyce.pl


Pracownik Socjalny w Pyrzycach
Marta Wojciech
091 5700-133 wew. 21
m.wojciech@dps-pyrzyce.pl