Koszty utrzymania

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pyrzyckiego nr 7/PCPR/2021 z dnia 19 marca 2021 roku ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie na kwotę 4800,00 zł.