Rehabilitacja

Rehabilitacja to świadomie kierowany proces polegający na celowym wykorzystywaniu ściśle określonych ćwiczeń fizycznych w celu uzyskania efektów przeciwdziałających obniżeniu się możliwości przystosowawczych organizmu.
W Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach i w Żabowie rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o zlecenie lekarzy specjalistów pod kierunkiem techników masażystów.  Zajęcia odbywają się indywidualnie i grupowo.

Metody  rehabilitacji w DPS

 • kinezyterapia (rehabilitacja ruchowa z uwzględnieniem ćwiczeń indywidualnych, grupowych, ćwiczeń przyłóżkowych i w sali rehabilitacji),
 • masaż (częściowy lub całkowity) w sali rehabilitacyjne
 • masaż (częściowy lub całkowity) przyłóżkowy
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne
 • zabawy ruchowe w sali rehabilitacji, na powietrzu
 • zajęcia w formie spacerów i z pokonywaniem przeszkód terenowych na świeżym powietrzu
 • gimnastyka

Wyposażenie:

 • ugul
 • rowerek stacjonarny
 • bieżnia
 • atlas
 • drabinka
 • materac
 • drobny sprzęt