Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Spotkanie z młodzieżą z ZS nr 2 RCKU Pyrzyce

Spotkanie z młodzieżą z ZS nr 2 RCKU Pyrzyce

Dnia 23.01.2020 nasz dom odwiedziła młodzież wraz z nauczycielkami. Spotkanie miało na celu rozwijanie u młodzieży wrażliwości do osób starszych, zachęcanie do niesienia pomocy innym oraz rozwijanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej. Cieszymy się, że los osób starszych, chorych i niesamodzielnych nie jest obojętny dzisiejszej młodzieży. Spotkanie pozostawiło wiele pozytywnych emocji i wzruszeń.

Spotkanie z młodzieżą z ZS nr 2 RCKU Pyrzyce

Spotkanie z młodzieżą z ZS nr 2 RCKU Pyrzyce

Spotkanie z młodzieżą z ZS nr 2 RCKU Pyrzyce

Spotkanie z młodzieżą z ZS nr 2 RCKU Pyrzyce

 Dom Pomocy Spo?ecznej w Pyrzycach
z siedzib? w ?abowie
?abw 31
74-200 Pyrzyce
tel. 91 577 76 41

Dom Pomocy Spo?ecznej w Pyrzycach
z siedzib? w ?abowie
ul. Niepodleg?o?ci 4
74-200 Pyrzyce
tel. 91 570 01 33

NIP 853-10-68-207
REGON
Typ DPS: dla osb przewlekle
somatycznie chorych
Ilo?? miejsc : ?abw -40, Pyrzyce- 40